ForsideCampingpladserCampinginfoLinkpartnereRejseindexRejseinfo
CampinggasCampingrabatterCampingudstyrRegler & teknikRejsesygesikring
     
                         
  Montering af Kosangas click-on gasregulator

Er din gasregulator monteret korrekt?

Læs her hvordan du monterer den forsvarligt og sikkert.

     


 

1

Luk for regulatoren på toppen - regulatoren skal altid være lukket, når den sættes på flasken. Regulatoren er lukket, når vippeafbryderen vender så flammesymbolet ikke er synligt. Herefter gør du som følger:

   
                     

 

                   
                     
  2

Tag forseglingen af flaskeventilen. Brug
aldrig en kniv.

 

        3

Tag om regulatoren med begge hænder, og med låseringen hævet mest muligt, presses regulatoren ned over flaskeventilen.

   
                     
                     
                     
  4

Når regulatoren er på plads, trykkes låseringen nedad, indtil der høres eller føles et klik. Tag om regulatoren
- uden at løfte i låseringen -
og træk opad. Løsner regulatoren sig, er monteringen ikke korrekt udført og må gentages.

        5

Kontroller at der er lukket for gasapparatet.
Herefter åbnes regulatoren på toppen. Regulatoren er åben, når flammesymbolet på vippeafbryderen er synligt.

Slut af med at kontrollere tilslutningens gastæthed. Det gøres ved at påføre en sæbeopløsning. Kommer der bobler, er der en utæthed.
Efter endt brug af gasapparatet lukkes regulatoren på toppen. Det er dog ikke nødvendigt at afmontere denne igen. Bruges gasapparatet ikke i længere tid, bør regulatoren dog afmonteres.

Når gasflasken er tom, eller der skal skiftes gasapparat, afmonteres regulatoren på følgende måde:

Luk for regulatoren på toppen
Løft op i låseringen, samtidig med at regulatoren løftes af

Kilde: Tekst og billeder Kosangas